Śpiew i Taniec

                                   

         Oferta skierowana do przedszkoli

                          Zajęcia dodatkowe: nauka śpiewu i tańca

Szanowni Państwo,

Wychodzę do Państwa z ofertą zajęć wokalno-tanecznych Śpiewaj i Tańcz dla dzieci w wieku od 3 do 6lat.
               Zajęcia muzyczno-ruchowe odgrywają ogromną rolę w rozwoju dziecka, gdyż wpływają w szczególny sposób na jego osobowość. Śpiew i taniec wywołuje uczucie radości, co sprzyja odprężeniu psychicznemu, zmniejsza napięcie i likwiduje źródła frustracji. Dzieci wyzbywają się kompleksów, otwierają się na świat, stają się spontaniczne, odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej, uczą się również współpracy oraz wzajemnego zaufania. Poprzez śpiew, dziecko uczy się właściwej postawy ciała, regularnego oddechu, poprawnej dykcji, emisji głosu. Zajęci z tańca przyczyniają się do poprawy sprawności ruchowej, koordynacji, orientacji przestrzennej. Dziecko nauczy się koncentracji, samodyscypliny, wytrwałości i zasad fair play.

Celem zajęć jest:
Nabycie umiejętności w dziedzinie śpiewu i tańca,
Rozwijanie zainteresowań związanych z muzyką, śpiewem i tańcem,
Zaprezentowanie swoich umiejętności większemu gronu odbiorców,
Nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej,
Rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch,
Kształcenie estetyki ruchowej,
Doskonalenie poczucia rytmu,
Budzenie wiary we własne możliwości;
Możliwość odnoszenia sukcesu przez dzieci słabe dydaktycznie,
Pokonywanie tremy i nieśmiałości,
Rozbudzenie naturalnej kreatywności i twórczych zachowań,
Czerpanie radości z udziału w zajęciach.

Program jest realizowany poprzez:
Naukę piosenek dziecięcych, popularnych, patriotycznych, religijnych, ludowych
Ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, emisji głosu,
Pracę z mikrofonem.
Naukę podstawowych kroków i figur tanecznych poszczególnych tańców
Ćwiczenie prostych układów choreograficznych

Śpiew jest realizowany grupowo bądź indywidualnie. Uczymy techniki właściwego operowania mikrofonem oraz śpiewu. Pozwala to na przełamanie tremy scenicznej i nabranie odwagi podczas występów. Rozwijamy zainteresowania muzyczne poprzez poznanie i śpiewanie utworów  znanych wokalistów, zespołów polskiej sceny muzycznej takich jak:    
Natalia Kukulska, Maria Koterbska
Maryla Rodowicz, Majka Jeżowska
Akademia Pana Kleksa, Fasolki

  Zapoznajemy się z elementami:
Tańca klasycznego ( 6 pozycji tańca baletowego)
Tańca standardowego (walc angielski, walc wiedeński)
Latynoamerykańskiego (cha cha, samba, rumba, salsa, bachata )
Ludowego (polonez, kujawiak, krakowiak)
Ćwiczenia przy muzyce (aerobik)
Tańców dziecięcych (animacyjnych)
Co umożliwia ( w zależności od wieku dziecka) stworzenie od kilku do kilkunastu układów tanecznych.

Jeśli grupa lub solista wykazują predyspozycje wokalne umożliwiamy:    
Przygotowanie do występu w konkursach, festiwalach regionalnych i szkolnych,
Prezentacje uczniów podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
Mini koncerty, pokazy taneczne z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia „Śpiewaj i Tańcz”

Przyczyniamy się do zdobywania dyplomów, statuetek i innych nagród, podnoszących prestiż przedszkola, na różnego rodzaju: konkursach, festiwalach, na terenie Białegostoku i okolic.
Zajęcia prowadzone przez wykształconą kadrę pedagogiczną propagują naukę poprzez śpiew,  taniec i zabawę.

Istnieją 3 możliwości prowadzenia zajęć poprzez:  
1. Taniec
2.Śpiew
3. Śpiew i taniec

Osiągnięcia i zdjęcia z zajęć, można obejrzeć na Facebook ’u na profilu:  Studio Tańca i Wizerunku ZaZa, oraz na stronie internetowej:  www.zaza-studio.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oferta zajęć dodatkowych Śpiewaj i Tańcz skierowana jest do placówek oświatowych i kulturowych.

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU I POZA JEGO GRANICAMI.
CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚCIĄ I ODNOSZĄ LICZNE SUKCESY !!!

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji pokazowej.

Zajęcia odbywają się od września do czerwca.

Jeśli zaistnieje potrzeba, możliwość zwiększenia spotkań do dwóch razy tygodniowo
Istnieje możliwość ustalenia ceny indywidualnie

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!!

Z poważaniem
Mgr Dalia Zalewska

TOP